Tripstih: Bičikletina koferasta predstava – Krava na mjesecu

Gajnice, šetnica između Ghandijeve i Argentinske ulice 22.9. u 18:00 Tripstih: Bičikletina koferasta predstava – Krava na mjesecu Prema slikovnici Dušana Vukotića “Krava na mjesecu” nastala je predstava na dva kotača. Jedan crveni bicikl nosioc je jedne čupave narančaste tete koja otvarajući kofer oživljava najčudesniju priču koja ide čak do mjeseca. Predstava je putujuća i može se dogoditi usred parka, ispod brijega, na vrh brda, nasred trga, ispod sata, pokraj klupe, iza drveta, pokraj livade i u kazalištu čak. Glavi junaci su Branka Brankica, Darko Darkec zvani Darkaut astronaut i…