Rouge

Rouge je kreacija umjetničke škole iz Battambanga-Phare Ponleu Selpak, koja je kao izbjeglički kamp osnovana 1986. na granici s Tajlandom. Produkcija je jednostavna i ocrtava sjećanje na vrijeme vladavine Crvenih Kmera. 

Radeći kroz eskalirajuću napetost između akcija grupe i pojedinaca, Rouge odmjerenim pristupom zahtijeva od svoje publike refleksiju na sukob osobne i kolektivne volje, militarizaciju mladih i tihi izraz fizičke prisile.

Škola je tri godine surađivala s francuskom trupom Compagnie UBI, čiji  umjetnički direktor Sarosti Nay i producentica Sophie Jadin objašnjavaju proces rada s osam mladih akrobata iz Phare Ponleu Selpak škole- članova generacije kojima je Pol Potov režim slabo poznat. 

Related posts