Otvoren konkurs circusnext PlaTFoRMe!

Rok za prijave: 7. Jun 2019. godine u 12:00 (GMT+1)
Web: http://www.circusnext.eu/application/http://www.cirkusfera.org/http://www.room100.org/http://cirkorama.org/;

Circusnext PLaTFoRMa, posvećena razvoju i promociji savremenog cirkusa u Evropi, otvorila je konkurs za dodeljivanje sredstava za produkciju predstava neafirmisanih savremenih cirkuskih autora u ediciji 2019./2021. 
Rok za prijave projekata je 7. Jun 2019. godine u 12:00 sati (GMT + 1)!

Na konkurs se mogu prijaviti svi pojedinci ili grupe koji ispunjavaju sledeće kriterijume prihvatljivosti:

KO?

– punoletni umetnici sa prebivalištem u Evropi
– projekat se može prijaviti individualno ili ispred umetničke grupe (postojanje pravnog oblika delovanja nije uslov)
– umetnici ne smeju biti studenti cirkuskih akademija u trenutku prijave (formalno cirkusko obrazovanje nije uslov za prijavu)
– umetnici ne mogu biti Jeunes Talents Cirque Europe ili circusnext laureati iz prethodnih edicija
– neafirmisani umetnici*
– umetnici koji su slobodni za nastup na selekcijskoj nedelji u Neerpeltu (11. – 16. Maja 2020.) i završnoj javnoj prezentaciji u Parizu (21. – 23. Januar 2021.)

*Neafirmisani savremeni cirkuski umetnici su:
– oni umetnici koji nemaju izrazitog izođačkog međunarodnog iskustva s prethodnim produkcijama
– oni umetnici koji za produkciju predstave koju prijavljuju ili prethodne produkcije nisu primili veliku produkcijsku podršku od tela lokalne, regionalne i nacionalne samouprave

Kriterijum neafirmiranosti primjenjuje se na sve članove grupe koji su navedeni kao autori projekta (ako je jedan od autora projekta afirmisani umetnik takva prijava neće biti prihvatljiva). Isto tako out-side-eye koji je afirmisani umetnik i uz to je naveden kao koautor projekta čini projekat neprihvatljivim.

KAKAV PROJEKAT?

– projekat produkcije predstave savremenog cirkusa koja je u fazi kreacije (njena premijera ne sme biti planirana pre završne javne prezentacije u Parizu (Januar 2021.)
– projekat koji se realizuje u jednoj od ovih evropskih zemalja
(projekat se prijavljuje pod onom zemljom u kojoj se njegov najveći deo realizuje ili odakle umetnici potiču/žive)

Kriterijumi odabira projekata su:

– originalnost projekta (kreativnost, jedinstvenost)
– koherentnost i relevantnost
– kvalitet izvođenja (umetnička osobenost, kvalitet tehnike pri izvođenju i prisutnosti na sceni), kao i
– sposobnost da se projekat dovede do kraja realizacije.

KAKO i KADA SE PRIJAVITI?

Prijavnica sa obaveznom dodatnom dokumentacijom se šalje online putem circusnext internet stranice (http://www.circusnext.eu/application-form/).
Detaljna uputstva o prijavi i o projektu se nalaze na linku http://www.circusnext.eu/application/.

Umetnici koji se prijavljuju ispred sledećih zemalja: Hrvatska, Srbija, Slovenija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Albanija, Severna Makedonija za sva pitanja se mogu obratiti regionalnim partnerima na projektu na mail circusnextbalkan@gmail.com ili direktno koordinatoru projekta na info@circusnext.eu.

O PODRŠCI:

Podrška circusnext PLaTFoRMe se ostvaruje kroz finansijsku podršku za produkciju predstava savremenog cirkusa, rezidencijalnu podršku sa work-in-progress prezentacijama širom Evrope, mentorstva, umrežavanja sa međunarodnim stručnjacima iz područja savremenog cirkusa i povećanja vidljivosti tj. promocije rada circusnext laureata i predselektovanih umetnika/grupa. 
Razlika u podršci između šest laureatskih i šest predselektovanih umetnika/grupa je u finansijskoj podršci za produkciju predstave i učestvovanju na završnoj prezentaciji u Parizu.

KALENDAR PROJEKTA:

Rezultati prvog kruga selekcije biće poznati u Septembru 2019. godine. U Novembru 2019. godine članovi circusnext PLaTFoRMe će održati selekcijski sastanak na kojem će se odlučivati o 12 predselektovanih umetnika/grupa. Tim umetnicima će biti pružena rezidencijalna podrška sa work-in-progress prezentacijama širom Evrope radi pripreme izvođačkog materijala za selekcijsku nedelju u belgijskom gradu Neerpeltu od 11. do 16. Maja 2020. godine. Na selekcijskoj nedelji umetnički žiri projekta će odabrati 6 laureata edicije 2019-2021 koji će osigurati finansijsku podršku za produkciju predstave savremenog cirkusa. U Januaru 2020. godine laureati projekta predstaviće se na završnoj prezentaciji u Parizu koju poseti više od 500 selektora, distributera i (ko)producenata iz sektora.
Circusnext PLaTFoRM je projekat finansiran sredstvima Kreativne Evrope, kroz podprogram platforme, u iznosu od 500.000,00 €. Projekat je započeo 1. Novembra 2017. godine i završava 3. Oktobra 2021. godine. 
Projektom koordinira pariška organizacija Circusnext, a u projektu učestvuju 22 organizacije iz 15 europskih zemalja – La Breche, La Cascada, La Grainerie, (Francuska), Circuscentrum, Espace Catastrophe, Latitude 50 (Belgija), Circus Futures (Engleska i Irska), Cirqueon (Češka), Sarabanda (Italija), Festival Circolo (Holandija), Subtopia (Švedska), Cirko (Finska), Festival Perspectives, STAMP festival, Tollhaus Karlsruhe (Nemačka), Centro Cultural Vila Flor, Teatro da Didascalia (Portugal), Lithuanian Dance Information Centre (Litvanija), Workshops of Culture of Lublin (Poljska), zagrebačka Cirkorama, beogradska Cirkusfera i splitski ROOM 100.

CircusNext PLaTFoRM je nastavak projekata Circus Next i Jeunes Talents Cirque Europe kroz koji je evropska savremena cirkuska scena identifikovala i podržala osam generacija umetnika, ukupno 84 umetničke grupe iz Evrope, od kojih su neki izrasli u prave zvezde savremene cirkuske scene! U ediciji 2017/2019 slovenska cirkuska grupa MISMO NISMO odabrana je kao jedan od laureata projekta.

Kontakt:
circusnextbalkan@gmail.com 
Jadranka Žinić Mijatović (Cirkorama) 
Antonia Kuzmanić (ROOM 100) 
Milan Manić (Cirkusfera)

Related posts