Manifestly Phia

Transrodna umjetnica i žonglerka Phia Menard govori o značenju transformacije i eroziji njenog rada, o sklapanju dijelova slagalice svake predstave, o izlaganju opasnosti i moći cirkuskog umjetnika da svoju publiku dovede u blisku vezu sa smrću.

Related posts