Torture

Tortura (lat.tortus = „izokrenut“ , fr. Torture= „pitanje“ prema Diderot. Encyclopédie) je čin namjernog nanošenja fizičke ili psihičke boli s ciljem da se ispuni neka želja osobe koja vrši torturu ili da se žrtvu navede na određenu akciju. Po definiciji, tortura se vrši s namjerom i znanjem.
Tortura je zakonom zabranjena u većini država…
Zakonom je zabranjena no ipak sveprisutna.
Prigrlili smo torturu kao svakodnevni čin i ritual, činimo je sebi samima, osobito mi – Ljudi iz Cirkusa
– Višenje na udovima
– Bacanje sa visine
– Repeticije do iznemoglosti
– Prinuda da se bude u određenim položajima
Samo su neke od naših malih tortura koje činimo sebi i partneru koje se iz dana u dan ponavljaju sa tendencijom da se povećava broj sati provedenih u prostoriji za mučenje tijela.
Uz tijelo ne štedimo ni psihu .
Cilj? Mučimo sebe da bi nas priznali drugi.
Na kraju sami sebi dajemo priznanje.
Zasluženo.

Produkcija: Cirkorama 2016.
Autorski tim: Mijatović/Žinić Mijatović
Izvode: Jadranka Žinić Mijatović, Nikola Mijatović, Bruno Motik
Glazba: Bruno Motik
Vanjsko oko: Domagoj Šoić
Dizajn svijetla : Domagoj Šoić
Ton majstor: Dino Mudrić
Stage Mapping/Vizualizacije – Dimension Tricks
Tatoo / Likovno rješenje plakata: ARTU DITU kolektiv
Video : Kristijan Smok
Grafički dizajn: Ruta

Related posts