Tanja Puklek i Fili Borelli: Ritam plamena

Zapruđe, Trg Ivana Meštrovića, 15. rujan, 19:00

Tanja Puklek i Fili Borelli: Ritam plamena
Ritam plamena je glazba vatrena koja plesom publiku opčinjava tako da im čeljust
opada. Užarena usta beatboxera snimljena na mašini loopera vužga ogenj plamena
kaj bu ih vatrena kraljica na nogama okretala. Zato budite prisebni i najte se plašiti jer
to kaj bute videli nije za doma probavati.

Related posts