RADIONICA CIRKUSKE PEDAGOGIJE

sklopu Cirkobalkana platforme i Laboratorija cirkuske umjetnosti
VODITELJ: Pierre Chartier, osnivač i voditelj cirkuske škole Turbul u Nimes-u, Francuska

Vrijeme: od 16. Do 19.svibnja 2016. 3-4 sata dnevno (ovisno o dinamici grupe), prostor ćemo objaviti uskoro…

Posljednjih dvadesetak godina cirkuska pedgogija razvila se u svijetu do sustavnog obrazovanja i dovela do onivanja mnogih nacionalnih cirkuskih akademija. Značaj cirkuskih vještina prepoznat je od strane izvedbenih umjetnosti u svijetu, a sve više se naglašavaju dobrobiti njihovih primjena u svakodnevnom životu pojedinca/ki i društva. U sklopu Laboratorija cirkuske umejtnosti a kao dio Cirkobalkana platforme u Zagrebu će se održati četverodnevna radionica na kojoj će polaznici/ce ciklusa radionica održanih u Beogradu moći obnoviti stečeno znanje, a novi polaznici/ce steći uvodnu edukaciju iz cirkuske pedagogije.
Cirkuska pedagogija kojoj će se podučavati na ovoj radionici ne odnosi se primarno na edukaciju u cirkuskim stručnim školama već na primjenu cirkusa kao alata u svakodnevnom životu, socijalizaciji i izgradnji samopouzdanja kod svih dobnih skupina.
Radionice su zamišljene tako da polaznici/e, kroz teoriju i praksu, nauče osnovne pedagoške principe u radu sa djecom i mladima. Na radionicama će biti riječi o različitim strukturama cirkuske pedagogije u Francuskoj i radu sa djecom u cirkuskim školama, o sigurnosti pri radu i osiguranju kod određenih cirkuskih disciplina, kao i o modelima izgradnje i planiranja aktivnosti u makro i mikro ciklusima..

kotizacija: 760 kn
prijave na : cirkorama@gmail.com do 10.5.2016.
u prijavi navesti ime, prezime, ukratko opišite motivaciju za ovu radionicu, navesti broj telefona i mail

Projekt je podržan od strane Grada Zagreba, Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport, BAC-a i odvija se u suradnji s Francuskim institutom, i AKC Medikom
o voditelju:
Pierre Chartier, 1999.osniva cirkusku školu Turbul, Nimes(FR) i od tada je njezin ravnatelj. Znanje o cirkusu je stjecao u školi Balthazar de Montpellier od 1995-1998. Pohađao je brojne radionice iz akrobatike, intencije pokreta, letećeg trapeza, vratila i klauna. Profesionalni je edukator i instruktor za instruktore od 2003. (IUFM, EPS).
Usmjeren je na korisnike sa posebnim potrebama (hendikepirani i osobe sa socijalnim problemima). Od 2003. vodi brojne projekte, ITEP, IME, IMPro, SESSAD, obrazovni centri zatvorenog tipa.

CIRKOBALKANA PLATFORMA
Projekt međunarodne suradnje koji za cilj ima edukaciju i stručno osposobljavanje cirkuskih pedagoga na području JI Europe, s namjerom otvaranja nomadskog cirkuskog učilišta kako za potrebe mladih cirkuskih profesionalaca tako i za primjenu suvremenog cirkusa u svakodnevnom životu pojedinaca i društva. Odvija se u suradnji Cirkorame, Cirkusfere iz Beograda (RS), Fabrike Radosti iz Banja Luke(B i H) te cirkuske škole Turbul iz Nimesa, Francuska

Related posts