MAPIRANJE CIRKUSKE I ULIČNE UMETNOSTI U JUGOISTOČNOJ EVROPI

Pred vama se nalazi  on- line publikacija koja za cilj ima okupiti cirkuske i ulične umjetnike i organizacije s područja Jugoistočne Europe na jednom mjestu .  Ova publikacija prikazuje trenutno stanje na cirkuskoj i street art sceni, koja se već godinama razvija i raste, a svojim upornim radom, djelovanjem i prisustvom gradi  vidljivost i sve važniji  položaj u kulturi i umjetnosti . Na taj način se pozicionira kao važna umjetnička grana koja ima veliki potencijal u budućnosti kulture zemalja JI Europe.

U ovoj fazi istraživanja, autori on- line publikacije su obratili pozornost na neka od mnogobrojnih pitanja koja se postavljaju i na taj način predstavili neke od osnovnih smjerova djelovanja organizacija i pojedinaca. Također su se dotakli i nekih u ovom trenutku vrlo bitnih tema koje se odnose na ovu vrstu izvedbene umjetnosti  kao što su: festivali, rezidencijalni prostori, umjetničke produkcije, financiranje…

Javnom pozivu za mapiranje cirkusa i street art-a odazvalo se 33 grupe/umjetnika iz regije, a svi koji iz bilo kojeg razloga nisu ispunili upitnik, svoju priliku će dobiti i u 2019. godini. Plan za budućnost je da mapiranje cirkuskih i street art organizacija i pojedinaca bude postavljeno na webu kao svojevrsna interaktivna mapa.

Do tada uživajte u ovoj on-line publikaciji, upoznajte se sa kolegama i kolegicama iz regije, surađujte i razvijajte cirkus i street art.

Pogledajte publikaciju: MAPIRANJE CIRKUSKE I ULIČNE UMETNOSTI U JUGOISTOČNOJ EVROPI

Related posts