CONTEMPORARY CIRCUS ARTISTS AT THE RESIDENCIES

CONTEMPORARY CIRCUS ARTISTS AT THE RESIDENCIES

In the period from 22.7. to 2. 8. We were honored to host three contemporary circus artists at the residencies during their creative process: Squarehead Productions: Elena Kreusch (project: Articulations) & Darragh McCloughlin (project: Stickman) and Laura Murphy: Contra (CircusNext Platform Laureates) The residences took place in Pula, in cooperation with Association Čarobnjakov šešir and with the help of DR Inata (big THANKS!). The photos were recorded for the moments of presentation of emerging works, held on July 28. Thanks to everyone who participated watching and talking to Laura, Elena,…

Program udruge Cirkorama

Program udruge Cirkorama

Pod redoviti Cirkoramin program spadaju redovni treninzi – razmjena znanja i vještina, istraživanje i kreiranje izvedbenih cirkuskih uredaka, izvedba i produkcija cirkuskih predstava, organizacija gostujućih predstava, rezidencijalni program, otvoreni i vođeni treninzi za rekreativce – zaljubljenike u cirkus, usavršavanje članova/ica Cirkorame na radionicama u zemlji i inozemstvu i sl. Kroz programe Cirkorame na dnevnoj bazi prolazi deseci korisnika, posjećenost predstava u vlastitoj produkciji se vrti oko 80 posjetitelja/ica u prosjeku, dok je za gostujuće predstave prosjek nešto manji – 50 posjetitelja/ica po događaju. Sa druge strane naši nastupi na ulici…

Laboratorij cirkuske umjetnosti

Laboratorij cirkuske umjetnosti

Laboratorij cirkuske umjetnosti kao projekt započeo je krajem 2009. godine u želji da se ostvari kontinuirana edukacija pojedinaca/ki zainteresiranih za cirkuske vještine. Ovo je najdugovječniji Cirkoramin projekt koji ima za cilj sustavnu edukaciju svih zainteresiranih za cirkusku umjetnost i vještine; od profesionalaca, rekreativaca ili pak srodnih umjetnika koji su zainteresirani za cirkus. S ovim projektom smo se podjednako usmjerili na, a edukacija je dostupna svima zainteresiranima. Dugoročni cilj bio je postaviti temelje za mogućnost osnivanja učilišta specijaliziranog za cirkusku umjetnost, što se polako i realizira kroz proteklu 2015. godinu kada…

(Hrvatski) Šareno kretanje klauna

(Hrvatski) Šareno kretanje klauna

Projekt solidarnosti s djecom u područjima pod posebnom državnom skrbi. Kroz godinu organiziramo prosječno dva benefit događanja, večeri cirkuskih i glazbenih sadržaja na kojima se sakupljaju financijska sredstva koja se potom koriste za nabavku didaktičkih materijala potrebnih dječjim vrtićima ili školama u područjima pod posebnom državnom skrbi.Materijale uručujemo osobno, kroz cirkuske igraonice ili kratke cirkuske predstave, pri čemu se djeca imaju priliku susresti s cirkuskim vještinama i oprobati u istima. Namjera nam je proširiti projekt na domove za nezbrinutu djecu i SOS sela.